Dokaz o kvalitetu veb sajta

Mnogi faktori utiču na kvalitet veb sajta, i rang sajta na Google-u. Kako možete biti sigurni da je vaš veb sajt dovoljno dobar?

Pogledajte izbliza naš rad, i zavirite iza scene. Pronaći ćete dokaze o visokom kvalitetu, i vrhunskim standardima.

Kvalitet našeg veb sajta ćemo prikazati na način koji mogu da razumeju početnici, i koji će pomoći naprednim korisnicima da:

  • Steknete bolji uvid u vrednost sadržaja.
  • Vidite šta se dešava iza scene.
  • Otkrijete kako drugi ocenjuju naš veb sajt.
  • Uporedite naš rad sa drugim veb sajtovima.

U svakom koraku ćemo dokazati kvalitet našeg rada, i podeliti sa vama alate koje možete iskoristiti da testirate veb sajtove.

Videćete primenu najboljih praksi, i otkrićete sjajne nove alate.

Kontaktirajte nas Arrow

Kvalitet veb sajta

VREDNOST SADRŽAJA

Sadržaj veb sajta

Svrha pretrage

Sadržaj veb sajta i svrha pretrage.

Internet pretraživači (poput Google-a) rade na tome da isporuče precizne rezultate, zasnovane na svrsi pretrage. Razumevanje svrhe pretrage je prvi korak ka uspešnosti. Drugi je sadržaj veb sajta. Sadržaj je najvažniji faktor u rangiranju veb sajta.

Sadržaj je najveća vrednost koju vaš veb sajt može da ponudi posetiocima.

Vrednost sadržaja za posetioce.

Sadržaj je karakter vašeg veb sajta. Pre kreiranja sadržaja, potrebno je istražiti temu, identifikovati bitne informacije i odgovoriti na pitanja korisnika.

Naš veb sajt je ispunjen informativnim sadržajem. Posetioci dobijaju informacije o najboljim praksama, koje kasnije primenjuju da unaprede svoje poslovanje.

Posetiocima sajta nudimo vredne informacije.

Vrednost sadržaja
Kvalitet sadržaja

Visoko kvalitetan sadržaj.

Ljudi gledaju u ekrane sve vreme, i njihove oči se zamaraju. Oni očekuju od vas određeni kvalitet. Internet pretraživači očekuju isto.

Kvalitet sadržaja koji kreiramo za sajt, testiramo sa mnogim alatima:

Olakšajte čitanje svog teksta, sa kratkim rečenicama bez štamparskih grešaka.

Tekst mora biti dobro formatiran.

Tražite ponudu Arrow


Iza scene

Revizija veb sajta kroz Lighthouse

Lighthouse je odličan alat za reviziju veb sata. Google ga je napravio. On identifikuje probleme na veb sajtu koji utiču na performanse, dostupnost, iskustvo korisnika, i SEO. Rezultati u rasponu od 90-100 su odlični.

Naša veb sajt je ocenjen 100% gotovo u svim oblastima.

100%

101%

Iza scene

Brzina veb sajta

97

97

Google koristi brzinu veb sajta kao jedan od važnih faktora za rangiranje.

PageSpeed Insights je odličan alat, razvijen od Google-a, za testiranje brzine veb sajta. Brzi veb sajtovi dobijaju ocene od 90-100.

Naš veb sajt je dobio 97 poena za prikaz na mobilnim uređajima, i 100 poena za prikaz na desktop uređajima.

Kontaktirajte nas Arrow


Iza scene

Kvalitet koda veb sajta

Jedan od važnih faktora koji određuje kvalitet vašeg sajta, je kod u pozadini veb sajta. Ukoliko postoje neke greške u kodu, ili upozorenja, trebalo bi da unapredite kvalitet. Kada rangira veb sajtove, Google uzima u obzir kvalitet koda u pozadini veb sajta.

W3C Markup Validation Service je dobar alat za testiranje koda veb sajta.

Naš veb sajt ima čist kod.

Saznajte više o našem veb dizajnu.

Čist kod

Iza scene

Bogati rezultati i Strukturni podaci

Strukturni podaci bez greške

Strukturni podaci su važni za SEO. To je proces dodavanja bogatih informacija o veb sajtu.

Google je razvio alate za testiranje Bogatih rezultata koji testiraju kvalitet Strukturnih podataka.

Naš veb sajt sadrži dobre Strukturne podatke, bez grešaka i upozorenja.


Iza scene

Kompatibilnost veb sajta sa društvenim mrežama

Mi koristimo 'Open Graph protocol' da pripremimo strane veb sajta za podelu na društvenim mrežama.

Facebook je napravio Sharing debugger, alat za testiranje kompatibilnosti veb sajta sa društvenim mrežama.

Naš veb sajt je prošao sve testove Facebook-a, bez grešaka i upozorenja.

Pročitajte kako digitalni marketing može da unapredi vaše poslovanje na internetu.

Dobra kompatibilnost sa društvenim mrežama

KAKO DRUGI OCENJUJU NAŠ RAD

SEO test

86%

86

Google ne podržava korišćenje alternativnih SEO alata, kao referencu za SEO na veb sajtu. Ali, možemo ih koristiti da dobijemo korisne informacije o kvalitetu našeg sajta.

Seobility je odličan alat koji proverava mnoge faktore koji utiču na kvalitet veb sajta.

Naš veb sajt je dobio visoku ocenu od 86%, u njihovoj SEO proceni.

Kontaktirajte nas Arrow


KAKO DRUGI OCENJUJU NAŠ RAD

Testiranje linkova na veb sajtu

Dr. Link check je odličan alat koji testira linkove na veb sajtu. On pruža korisne informacije o linkovima. Možete proveriti koliko ima: ukupno linkova, linkova sa problemima, redirekcija i druge važne informacije o linkovima.

Naš veb sajt nema problema sa linkovima.

Linkovi bez problema

NAJBOLJA PRAKSA

Koji alati vam mogu pomoći da unapredite svoj veb sajt?

Pitajte nas

Pošaljite nam svoja pitanja na:

consult@mjstudioagency.com

Mnogi faktori utiču na kvalitet veb sajta i njegov rang na Google-u. Već smo podelili mnoge besplatne alate na ovoj strani. Oni su laki za korišćenje. Samo iskopirajte adresu svog veb sajta u njih, i ukazaće vam na sve potencijalne probleme.

Postoji još nekoliko alata koje bi trebalo da koristite, kako biste unapredili performanse svog veb sajta:

Želite da imate odličan veb sajt? Pošaljite nam poruku.